تبلیغات
کجایید ای شهیدان خدایی ... - تنها تویی....

تنها تویی....

تـنها تـوئـی تـنها تـوئی در خـلوت تنهائیم

تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوائیم


جان گشته سرتا پا تنم از ظلمت تن ایمنم

شــو آفـتاب روشنـم پـیدا بــه نـاپـیدائیممـن از هـوسها رسته ام از آرزوها جسته ام

مـرغ قفس بشكسته ام شادم ز بـی پروائیم


دانـی كـه دلدارم تـوئی دانم خریدارم توئی

یـارم توئی یارم توئی شادی از این شیدائیم


تنها تویی - عطر خدا www.atrekhoda.com[ 1393/10/12 ] [ 07:55 ب.ظ ] [ علی پور ]