تبلیغات
کجایید ای شهیدان خدایی ... - اباصالح...

اباصالح...

ابــــــــــــــا صالح دلم سامان ندارد

مـــــــــــگر هجران تو پایان ندارد

ابــــــــــــاصالح بیا دردم دوا کن

مـــــــــــرا با دیدنت حاجت روا کن

ابــــــــــــــــاصالح فقیرم من فقیرم

بـــــده دستی که دامانت بگیرم

ابــــــــاصالح چه خوش زیبنده باشد

کـــــــــه آن لعل لبت پر خنده باشد

ابــــــــــا صالح گدایم من گدایم

بــــــــــــــه جان مادرت بنما نگاهم

وقتی روزها گذشت و خورشید را ندیدی ! سجاده را بگشا و نمازی بگذار!دستانت را به آسمان راهی

کن و خورشید را بخوان ! خورشید با دعای تو باز می گردد.

اللهم عجل لولیک الفرج

موضوع: انتظار،
[ 1393/01/9 ] [ 09:28 ب.ظ ] [ علی پور ]