تبلیغات
کجایید ای شهیدان خدایی ... - استفتائات وقف

استفتائات وقف

فرموده اید : متولی یا اداره اوقاف شرعاً مکلف به وصول موقوفات است آیا ایصال آن نیز تکلیف شرعی است ؟
خاطر شریف مستحضر است که سال های متمادی است که امکان ارسال وجوه موقوفه به عتبات عالیات مشکل شده است آیا اذن می فرمائید وجوه موقوفه مربوط به موقوفه های علمیه عتبات عالیات به مصرف حوزه های ایران رسانده شود ؟ و یا باید همچنان وجوه مربوطه تودیعاً در اختیار اوقاف باقی بماند ؟

تکلیف متولی شرعی یا اداره اوقاف بر وصول عواید موقوفات ، جهت صرف عواید در جهت وقف است ، چنانچه ایصال سهم حوزه های علمیه عتبات عالیات از عواید موقوفات در حال حاضر میسور نباشد ، باید به انتظار زمان امکان ایصال آن به حوزه های علمیه عتبات عالیات در حساب امانی حفظ و نگهداری شود ، و اگر از حصول امکان ایصال در آینده نزدیک مأیوس باشند صرف آن در حوزه های علمیه داخل کشور مانع ندارد.
    علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای

استفتاء: گاهی برخی از دستگاه های دولتی و یا غیر دولتی ، بخاطر مسائل فنی و برنامه ریزی مجبور می شوند که در اراضی موقوفه تصرف کنند و مانند ایجاد سد ، خاکریزی ، ایستگاه های برق و ستون های انتقال دهنده کابلها و یا عبور لوله های بزرگ انتقال نفت و گاز و ایجاد فضای سبز و سایر برنامه های خدماتی ، در اینگونه موارد هم باز مجری مربوطه شرعاً مکلف به پرداخت حقوق موقوفه به حسب قیمت واقعی آن می باشد یا خیر؟

اگر تصرفات انتفاعی باشد ، در موقوفاتی که به صورت وقف منفعت وقف گردیده تا عواید آن صرف جهت وقف شود ، باید آن را از متولی شرعی اجاره نمایند و اجاره بهاء بپردازند تا در جهت وقف مصرف شود ، و اگر تصرفات در اینگونه موقوفات در حکم اتلاف عین باشد موجب ضمان است ، باید متصرف عوض آن را به متولی موقوفه تسلیم نماید.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای
استفتاء: در صورتیکه واقف بمنظور مصرف خاصی از وجوه خیرات مانند کمک به سادات ، عزاداری، اطعام و عتبات عالیات املاک خود را وقف کرده باشد و امروز ارزش اجاره ملک وقفی که تبعاً از عواید موقوفه محسوب می شود دارای قیمت بالایی است ، گاهی برخی از دستگاههای دولتی و یا افراد معمولی بدلیل نیاز ، و استدلال به اینکه این کار ما ارزش بالای فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و دینی دارد ، متقاضی ایجار ملک موقوفه به قیمتی کمتر از ارزش موقوفه می باشند ( در غیر جهت نظر واقف )
آیا این از اختیارات اداره اوقاف است که به خاطر ملاحظات سیاسی ، دینی ، فرهنگی و اجتماعی رقبه وقف را کمتر از ارزش واقعی آن در اختیار این نوع متقاضیان قرار دهد ؟

متولی شرعی و مسئول اداره امور موقوفه در اجاره دادن موقوفه و تعیین مبلغ اجاره بهاء باید لزوماً غبطه و مصلحت وقف را رعایت نماید ، و چنانچه تخفیف اجاره بهاء بملاحظه موقعّیت خاصّ مستأجر و کاری که برای آن موقوفه را اجاره مینماید موافق غبطه و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد ، و گرنه جایز نیست
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای

استفتاء: املاک و مزارع ششدانگ  موقوفه ای وجود دارد که کشاورزان به استناد داشتن سندهای اصلاحات عرضی قبل از انقلاب تا کنون حاضر به پراخت مال الاجاره شرعی به متولی و اوقاف نشده اند ، لذا برای متشرعین و مبلغین مذهبی این سئوال مطرح است که با علم به موقوفه بودن آب و ملک و احراز عدم پرداخت حقوق وقف تکلیف شرعی آنها در استفاده از ملزومات املاک و منازل مذکور چیست ؟

تصرفات در املاک موقوفه موقوف بر اذن و اجازه متولی شرعی موقوفه است.
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای

استفتاء: قراء و روستاهای موقوفه فراوانی وجود دارند که دارای وقف نامه هایی صحیح و معتبر می باشند  و کشاورزانی که تا کنون حاضر به پرداخت حق موقوفه نشده اند تکلیف تصرفات گذشته آنان چیست ؟ تکلیف شرعی اداره اوقاف با متولی شرعی چیست ؟ راه رفتن و یا دخل و تصرف کردن در املاک و اراضی موقوفه ای که مغصوب واقع شده و متصرف حق شرعی وقف را نپرداخته است چه صورتی دارد؟

اراضی و املاکی که سابقه وقفی داشته است ، اگر محرز شود که فروش و استملاک آن بدون مجوز شرعی بوده است ،فروش و خرید و استملاک آن شرعاً باطل است و بر وقفیت کمافی السابق باقی است ، و هر گونه تصرفات در آن موقوف بر اذن و اجازه متولی شرعی، و استفاده و بهره برداری از آن و هر گونه دخل و تصرف در آن بدون اجاره کردن از متولی شرعی و بدون اجازه وی غصب و حرام و موجب ضمان است ، و بر متولی شرعی احقاق حقوق موقوفه لازم است .
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای

استفتاء: آیا شرعاً و قانوناً شهرداری می تواند با کسب مجوز از مقامات ذیصلاح ( شورای شهر یا قائم مقام ) در جهت مصالح عامه نسبت به وقف بعضی از املاک خود اقدام نماید یا خیر ؟

صحت وقف شرعاً متوقف بر سبق مالکیت شخص واقف است ، و املاک شهرداری متعلق به جهت و شخصیت حقوقی و برای استفاده در امور مربوط به شهرداری است ، ملک شخصی خاص نیست تا از سوی او اقدام به وقف آن شود .
علی بن الجواد الحسینی الخامنه ای


منبع:

میراث جاویدان

 

موضوع: وقف،
برچسب ها: استفتائات،
[ 1392/09/27 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ علی پور ]