تبلیغات
کجایید ای شهیدان خدایی ... - کسی ...

کسی ...

 کســی را دیــدم کــه جوانــی اش 

شانــه لا بـه لای مـو هایـش گـیر نمــی کرد

کســــــــی کــــه آرزو داشـــــــت 
 
بــالای چشمَــش ابـــرو باشــــد.

کســـی کــه کودکیــش را 

بـــا چشم چشم دو "ابــرو" آغــــاز نکرد...

بیاین با هم برای کسایی که حتی ملاقاتشون

 هم ممنوع شده ، دعا کنیم....

موضوع: سخنان حکیمانه،
دنبالک ها: چملات ناب،
[ 1392/06/27 ] [ 10:56 ب.ظ ] [ علی پور ]