تبلیغات
کجایید ای شهیدان خدایی ... - انتظار ... عاشورا

انتظار ... عاشورا

مهدى (عج)، ادامه حسین علیه السلام است و انتظار ادامه عاشورا و برآمده از آن.
مهدى (عج)، فرزند حسین علیه السلام است و فرهنگ انتظار برآمده از فرهنگ عاشورا و انتظارِ حسین دیگرى را كشیدن. این دو پیوندى دیرین و مستحكم با یكدیگر دارند.
یكى پشتوانه فرهنگى و زمینه ساز، براى دیگرى است؛
یكى رمز حیات شیعه است و دیگرى رمز بقاى آن؛
یكى رمز قیام و به پاخاستن شیعه است و دیگرى عامل حفظ و استمرار آن مهدى علیه السلام وارث عاشورا است؛ همچنان كه  حسین علیه السلام وارث پیامبران است؛
عاشورا، دریچه ‏اى به انتظار است و انتظار، تجلّى آرزوها و آمال كربلا؛

فرهنگ عاشورا، دستمایه اساسى و مایه شكوفایى و بالندگى منتظران مهدى(عج) در عصر انتظار است.
پیوند عاشورا و انتظار و حسین و مهدى، پیوند والد و ماولد و نورٌ على نور است.

 انتظار، كربلایى دیگر است به وسعت همه جهان و مصاف حق و باطل است در زمانى دیگر؛ با این تفاوت كه این بار، حق پیروز است و چهره باطل، براى همیشه دفن می ‏شود. انتظار همان كربلا است در وسعت همه زمین و در مقطع دیگرى از تاریخ. در این مقطع، فكرهاى رشید از هر فرقه و ملتى، گلبانگ دعوت مهدوى را - كه با ساخت و فطرت انسان‏ها همگون است - لبیك می ‏گویند.
انتظار، ثمره كربلا است. بدون كربلا انتظار بی ‏معنا است. یاران مهدى، همه كربلایى‏ اند و در فراز و فرود تاریخ، غربال شده و آبدیده ‏اند. مگر می ‏توان بى عاشورا، انتظارى ...

همسفر عشق

موضوع: امام حسین(ع) و عاشورا، انتظار،
[ 1393/08/25 ] [ 12:29 ب.ظ ] [ علی پور ]