تبلیغات
کجایید ای شهیدان خدایی ... - پروردگارا...

پروردگارا

پروردگارا، دعایم به درگاه تو این است:

بی نوایی وننگ چشمی را از دلم ریشه كن ساز و از بیخ و بن بركن.

اندكی نیرویم بخش تا بتوانم بار شادی ها و غم ها را تحمل كنم.

نیریی به من ارزانی فرما تا عشق خود را در خدمت وكمك،ثمر بخش سازم.توانی به من عطا فرما كه هیچ گاه چیزی از بی نوایی نستانم و در برابرگستاخ و مغرور زانوی دئانت خم نكنم.

قدرتی به من بخش تا روح خود را از تعلق به جنبه های ناچیز روزگار بی نیاز كنم و از هر چه رنگ تعلق پذیرد، آزادش سازم و نیرویی به من ده تا قدرت و كمال خود را از روی كمال عشق ونهایت محبت تسلیم خواسته ها و رضای تو كنم.

آمین یا رب العالمین!